Formaty arkuszy papieru szeregu „A”

Formaty arkuszy papieru szeregu „B”

Formaty arkuszy papieru szeregu „C”

Formaty papieru fotograficznego