Ile waży ryza papieru A4 do drukarki

Standardowy i najczęściej stosowany w biurach papier do drukarki jest w formacie A4 i sprzedawany jest w ryzach papieru zawierających po 500 arkuszy. Ile waży jedna taka ryza, standardowego papieru A4 używanego do drukarki?

Każda osoba, która musiała rozładować z samochodu kilkadziesiąt takich ryz i wnieść je np. po schodach do biura wie, że nie jest to wcale taki lekki towar. Poszukaliśmy, policzyliśmy i już spieszymy z odpowiedzią na pytanie jaka jest dokładna waga ryzy papieru w kilogramach.

Waga pojedynczego arkusza papieru A4

Waga papieru jest tak na prawdę podana na każdym opakowaniu. Należy ją tylko odpowiednio przeliczyć. Zwróćmy uwagę na gramaturę papieru podaną na etykiecie. Jest to dokładna waga pojedynczego arkusza papieru w przeliczeniu na metr kwadratowy. Czyli, jedna kartka tego papieru mająca powierzchnię 1 m2 będzie ważyła tyle ile podano w informacji o gramaturze. Przykładowo, jeśli mamy papier o gramaturze 80 g/m2 to jedna kartka o powierzchni równej metra kwadratowego waży 80 gram.

Teraz jak to przeliczyć na format A4? Wiemy, że pojedyncza kartka formatu A0 ma powierzchnię wynoszącą równy metr kwadratowy. Dodatkowo, wiemy też, że kartka A4 jest od niej 16 razy mniejsza. Wobec tego, wystarczy podzielić gramaturę przez 16 i wyjdzie nam waga pojedynczej kartki do drukarki. Czyli w naszym przykładzie z papierem o gramaturze 80 g/m2 waga pojedynczego arkusza wynosi 5 gram. Jeżeli mamy grubszy papier np. o gramaturze 150 g/m2 to po podzieleniu tej wartości przez 16 wychodzi nam, że taki arkusz waży 9.375 grama.

Waga pełnej ryzy papieru A4

Skoro wiemy już ile waży pojedyncza kartka najczęściej wykorzystywanego do drukowania papieru, możemy przystąpić do obliczenia wagi całej ryzy. Producenci pakują papier najczęściej w ryzach liczących po 500 arkuszy. Łatwo więc obliczyć wagę takiego kompletu. Wystarczy wagę pojedynczego arkusza pomnożyć przez liczbę sztuk, czyli 500. Po obliczeniu równania dla papieru 80 g/m2 : (80/16) * 500 = 2500 gram. Czyli ryza papieru A4 o gramaturze 80 g/m2 waży około 2.5 kilograma. Dla ryzy papieru o gramaturze 150 g/m2 będzie to (150/16) * 500 = 4687.5 gram czyli po zaokrągleniu prawie 5 kg.

Powyższe obliczenia potwierdzają naszą tezę, że opakowanie papieru wcale nie jest takie lekkie. Weźmy jeszcze pod uwagę, że producenci często pakują ryzy w opakowania zbiorcze – po 5 ryz w kartonie. Jeśli używamy dodatkowo papieru o większej gramaturze (np. 150 g/m2 ) to takie opakowanie zbiorcze może ważyć nawet 25 kg. Pamiętajmy jeszcze, że papier do drukarki może mieć gramaturę nawet 300 g/m2 :).