Format B6 - wymiary papieru w cm mm calach i pikselach na dpi

Format papieru B6 – wymiary

Format B6 - wymiary papieru w cm mm calach i pikselach na dpi

Wysokość formatu B6: 125 mm. = 12.5 cm.
Szerokość formatu B6: 176 mm. = 17.6 cm.

Wymiary formatu B6 w mm: 125 x 176 mm.
Wymiary formatu B6 w cm: 12.5 x 17.6 cm.
Wymiary formatu B6 w calach: 4.92″ x 6.93″

Wymiary pliku w pikselach potrzebne do druku w jakości 300 DPI: 1476 x 2079 px.
Wymiary pliku w pikselach potrzebne do druku w jakości 72 DPI: 354 x 499 px.

Papier B6 wymiary - graficznie w mm.

Format B6 wymiary w mm.
Format B5 - wymiary papieru w cm mm calach i pikselach na dpi

Format papieru B5 – wymiary

Format B5 - wymiary papieru w cm mm calach i pikselach na dpi

Wysokość formatu B5: 176 mm. = 17.6 cm.
Szerokość formatu B5: 250 mm. = 25 cm.

Wymiary formatu B5 w mm: 176 x 250 mm.
Wymiary formatu B5 w cm: 17.6 x 25 cm.
Wymiary formatu B5 w calach: 6.93″ x 9.84″

Wymiary pliku w pikselach potrzebne do druku w jakości 300 DPI: 2079 x 2953 px.
Wymiary pliku w pikselach potrzebne do druku w jakości 72 DPI: 499 x 709 px.

Papier B5 wymiary - graficznie w mm.

Format B5 wymiary w mm.
Format B4 - wymiary papieru w cm mm calach i pikselach na dpi

Format papieru B4 – wymiary

Format B4 - wymiary papieru w cm mm calach i pikselach na dpi

Wysokość formatu B4: 250 mm. = 25 cm.
Szerokość formatu B4: 353 mm. = 35.3 cm.

Wymiary formatu B4 w mm: 250 x 353  mm.
Wymiary formatu B4 w cm: 25 x 35.3 cm.
Wymiary formatu B4 w calach: 9.84″ x 13.90″

Wymiary pliku w pikselach potrzebne do druku w jakości 300 DPI: 2953 x 4169 px.

Wymiary pliku w pikselach potrzebne do druku w jakości 72 DPI: 709 x 1001 px.

Papier B4 wymiary - graficznie w mm.

Format B4 wymiary w mm.
Format B3 - wymiary papieru w cm mm calach i pikselach na dpi

Format papieru B3 – wymiary

Format B3 - wymiary papieru w cm mm calach i pikselach na dpi

Wysokość formatu B3: 353 mm. = 35.3 cm.
Szerokość formatu B3: 5o0 mm. = 50 cm.

Wymiary formatu B3 w mm: 353 x 500  mm.
Wymiary formatu B3 w cm: 35.3 x 50 cm.
Wymiary formatu B3 w calach: 13.90″ x 19.69″

Wymiary pliku w pikselach potrzebne do druku w jakości 300 DPI: 4169 x 5906 px.

Wymiary pliku w pikselach potrzebne do druku w jakości 72 DPI:  1001 x 1417 px.

Papier B3 wymiary - graficznie w mm.

Format B3 wymiary w mm.
Format B2 - wymiary papieru w cm mm calach i pikselach na dpi

Format papieru B2 – wymiary

Format B2 - wymiary papieru w cm mm calach i pikselach na dpi

Wysokość formatu B2: 500 mm. = 50 cm.
Szerokość formatu B2: 707 mm. = 70.7 cm.

Wymiary formatu B2 w mm: 500 x 707  mm.
Wymiary formatu B2 w cm: 50 x 70.7 x cm.
Wymiary formatu B2 w calach: 19.69″ x 27.83″

Wymiary pliku w pikselach potrzebne do druku w jakości 300 DPI: 5906 x 8350 px.

Wymiary pliku w pikselach potrzebne do druku w jakości 72 DPI:  1417 x 2004 px.

Papier B2 wymiary - graficznie w mm.

Format B2 wymiary w mm.
Format B1 - wymiary papieru w cm mm calach i pikselach na dpi

Format papieru B1 – wymiary

Format B1 - wymiary papieru w cm mm calach i pikselach na dpi

Wysokość formatu B1: 707 mm. = 70.7 cm.
Szerokość formatu B1: 1000 mm. = 100 cm.

Wymiary formatu B1 w mm: 707 x 1000 mm.
Wymiary formatu B1 w cm: 70.7 x 100 x cm.
Wymiary formatu B1 w calach: 27.83″ x 39.37″

Wymiary pliku w pikselach potrzebne do druku w jakości 300 DPI: 8350 x 11811 px.

Wymiary pliku w pikselach potrzebne do druku w jakości 72 DPI: 2004 x 2835 px.

Papier B1 wymiary - graficznie w mm.

Format B1 wymiary w mm.
Format B0 - wymiary papieru w cm mm calach i pikselach na dpi

Format papieru B0 – wymiary

Format B0 - wymiary papieru w cm mm calach i pikselach na dpi

Wysokość formatu B0: 1000 mm. = 100 cm. = 1 m.
Szerokość formatu B0: 1414 mm. = 141.1 cm. = 1.411 m.

Wymiary formatu B0 w mm: 1000 x 1414 mm
Wymiary formatu B0 w cm: 100 x 141.1 cm.
Wymiary formatu B0 w calach: 39.37″ x 55.67″

Wymiary pliku w pikselach potrzebne do druku w jakości 300 DPI: 11811 x 16701 px.

Wymiary pliku w pikselach potrzebne do druku w jakości 72 DPI: 2835 x 4008 px.

Papier B0 wymiary - graficznie w mm.

Format B0 wymiary w mm.
Format A10 - wymiary papieru w cm mm calach i pikselach na dpi

Format papieru A10 – wymiary

Format A10 - wymiary papieru w cm mm calach i pikselach na dpi

Wysokość formatu A10: 26 mm. = 2.6 cm.
Szerokość formatu A10: 37 mm. = 3.7 cm.

Wymiary formatu A10 w mm: 26 x 37 mm.
Wymiary formatu A10 w cm: 2.6 x 3.7 cm.
Wymiary formatu A10 w calach: 1.46 x 1.02

Wymiary pliku w pikselach potrzebna do druku w jakości 300 DPI: 307 x 437 px.
Wymiary pliku w pikselach potrzebna do druku w jakości 72 DPI: 74 x 105 px.

Papier A10 wymiary - graficznie w mm.

Format A10 wymiary w mm.
Format A9 - wymiary papieru w cm mm calach i pikselach na dpi

Format papieru A9 – wymiary

Format A9 - wymiary papieru w cm mm calach i pikselach na dpi

Wysokość formatu A9: 37 mm. = 3.7 cm.
Szerokość formatu A9: 52 mm. = 5.2 cm.

Wymiary formatu A9 w mm: 37 x 52 mm.
Wymiary formatu A9 w cm: 3.7 x 5.2 cm.
Wymiary formatu A9 w calach: 1.46″ x 2.05″

Wymiary pliku w pikselach potrzebna do druku w jakości 300 DPI: 437 x 614 px.
Wymiary pliku w pikselach potrzebna do druku w jakości 72 DPI: 105 x 147 px.

Papier A9 wymiary - graficznie w mm.

Format A9 wymiary w mm.
Format A8 - wymiary papieru w cm mm calach i pikselach na dpi

Format papieru A8 – wymiary

Format A8 - wymiary papieru w cm mm calach i pikselach na dpi

Wysokość formatu A8: 52 mm. = 5.2 cm.
Szerokość formatu A8: 74 mm. = 7.4 cm.

Wymiary formatu A8 w mm: 52 x 74 mm.
Wymiary formatu A8 w cm: 5.2 x 7.4 cm.
Wymiary formatu A8 w calach: 2.91″ x 2.05″

Wymiary pliku w pikselach potrzebne do druku w jakości 300 DPI: 614 x 878 px.
Wymiary pliku w pikselach potrzebne do druku w jakości 72 DPI: 147 x 211 px.

Papier A8 wymiary - graficznie w mm.

Format A8 wymiary w mm.
Format A7 - wymiary papieru w cm mm calach i pikselach na dpi

Format papieru A7 – wymiary

Format A7 - wymiary papieru w cm mm calach i pikselach na dpi

Wysokość formatu A7: 74 mm. = 7.4 cm.
Szerokość formatu A7: 105 mm. = 10.5 cm.

Wymiary formatu A7 w mm: 74 x 105 mm.
Wymiary formatu A7 w cm: 7.4 x 10.5 cm.
Wymiary formatu A7 w calach: 2.91″ x 4.13″

Wymiary pliku w pikselach potrzebna do druku w jakości 300 DPI: 878 x 1240 px.
Wymiary pliku w pikselach potrzebna do druku w jakości 72 DPI: 211 x 298 px.

Papier A7 wymiary - graficznie w mm.

Format A7 wymiary w mm.
Format A6 - wymiary papieru w cm mm calach i pikselach na dpi

Format papieru A6 – wymiary

Format A6 - wymiary papieru w cm mm calach i pikselach na dpi

Wysokość formatu A6: 105 mm. = 10.5 cm.
Szerokość formatu A6: 148 mm. = 14.8 cm.

Wymiary formatu A6 w mm: 105 x 148 mm.
Wymiary formatu A6 w cm: 10.5 x 14.8 cm.
Wymiary formatu A6 w calach: 4.13″ x 5.83″

Wymiary pliku w pikselach potrzebna do druku w jakości 300 DPI: 1240 x 1748 px.
Wymiary pliku w pikselach potrzebna do druku w jakości 72 DPI: 298 x 420 px.

Papier A6 wymiary - graficznie w mm.

Format A6 wymiary w mm.
Format A5 - wymiary papieru w cm mm calach i pikselach na dpi

Format papieru A5 – wymiary

Format A5 - wymiary papieru w cm mm calach i pikselach na dpi

Wysokość formatu A5: 148 mm. = 14.8 cm.
Szerokość formatu A5: 210 mm. = 21 cm.

Wymiary formatu A5 w mm: 148 x 210 mm.
Wymiary formatu A5 w cm: 14.8 x 21 cm.
Wymiary formatu A5 w calach: 5.83″ x 8.27″

Wymiary pliku w pikselach potrzebna do druku w jakości 300 DPI: 1748 x 2480 px.
Wymiary pliku w pikselach potrzebna do druku w jakości 72 DPI: 420 x 595 px.

Papier A5 wymiary - graficznie w mm.

Format A5 wymiary w mm.
Format A4 - wymiary papieru w cm mm calach i pikselach na dpi

Format papieru A4 – wymiary

Format A4 - wymiary papieru w cm mm calach i pikselach na dpi

Wysokość formatu A4: 210 mm. = 21 cm.
Szerokość formatu A4: 297 mm. = 29.7 cm.

Wymiary formatu A4 w mm: 210 x 297 mm.
Wymiary formatu A4 w cm: 21 x 29.7 cm.
Wymiary formatu A4 w calach: 8.27″ x 11.69″

Wymiary pliku w pikselach potrzebna do druku w jakości 300 DPI: 2480 x 3508 px.
Wymiary pliku w pikselach potrzebna do druku w jakości 72 DPI: 595 x 842 px.

Papier A4 wymiary - graficznie w mm.

Format A4 wymiary w mm.
Format A3 - wymiary papieru w cm mm calach i pikselach na dpi

Format papieru A3 – wymiary

Format A3 - wymiary papieru w cm mm calach i pikselach na dpi

Wysokość formatu A3: 297 mm. = 29.7 cm.
Szerokość formatu A3: 420 mm. = 42 cm.

Wymiary formatu A3 w mm: 297 x 420 mm.
Wymiary formatu A3 w cm: 29.7 x 42 cm.
Wymiary formatu A3 w calach: 11.69″ x 16.54″

Wymiary pliku w pikselach potrzebna do druku w jakości 300 DPI: 3508 x 4961 px.
Wymiary pliku w pikselach potrzebna do druku w jakości 72 DPI: 842 x 1191 px.

Papier A3 wymiary - graficznie w mm.

Format A3 wymiary w mm.